SPSCHB

Korchem

                     KORCHEM 2023/2024

 

     Milí přátelé,

     v letošním školním roce proběhne již 31. ročník KORCHEMu. Tento kurz je určen pro všechny žáky 8. a 9. tříd základních škol, resp. odpovídajících tříd víceletých gymnázií, mohou se však účastnit i mladší žáci se zájmem nejen o chemii, ale přírodní vědy vůbec. Podstatou je řešení pokud možno zábavných a naučných úkolů z oblasti chemie, biologie a fyziky. Celý kurz probíhá ve čtyřech kolech. V každém kole jsou zadány úkoly, jejichž řešení zašlou
e-mailem organizátorům kurzu. Současně se zadáním nového kola je uvedeno na stránkách naší školy řešení kola předešlého. Pomoc v případě nejasností najdete v odborné literatuře nebo
na internetu a jistě vám rádi poradí i vaši vyučující.

     Účastníci Korchemu z 9. tříd jsou bodově zvýhodněni při přijímacím řízení na naši školu, pokud vyřeší alespoň tři ze čtyř sérií zadání KORCHEMu a zašlou je do daných termínů
na výše uvedenou adresu. Body jsou pak připočítány automaticky.

     Veškeré další dodatky k přihlášce ke studiu na školní rok 2024/2025 (jako např. diplomy, účasti v soutěžích atd.) je nutno dodat nejpozději do 1. 3. 2024. Na pozdější účasti v soutěžích a doložky již nebude brán zřetel.

 

Odevzdání KORCHEMu je možné pouze přes následující odkaz:

https://form.jotform.com/222482774007355 

 

Zadání a pokyny k řešení jednotlivých kol najdete níže.

Termíny uzávěrek jednotlivých kol KORCHEMu jsou následující:

  • 1. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 3.11.2023
  • 2. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 1.12.2023
  • 3. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 5.1.2024
  • 4. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 2.2.2024

 

     Zadání a řešení následujících kol naleznete v na webu vždy nejpozději pět pracovních dnů po skončení kola předcházejícího. Přejeme vám příjemnou zábavu a radost z poznávání přírodních věd během řešení KORCHEMu.

za autorský kolektiv PhDr. Marcela Helešicová

 

Řešení daného kola: