SPSCHB

Korchem

KORCHEM 2023/2024

 

     Milí přátelé,

     v letošním školním roce proběhne již 31. ročník KORCHEMu. Tento kurz je určen
pro všechny žáky 8. a 9. tříd základních škol, resp. odpovídajících tříd víceletých gymnázií, mohou se však účastnit i mladší žáci se zájmem nejen o chemii, ale přírodní vědy vůbec. Podstatou je řešení pokud možno zábavných a naučných úkolů z oblasti chemie, biologie a fyziky. Celý kurz probíhá ve čtyřech kolech. V každém kole jsou zadány úkoly, jejichž řešení zašlou účastníci organizátorům kurzu dle pokynů, které jsou uvedeny v záhlaví každého kola. Současně se zadáním nového kola je uvedeno na stránkách naší školy řešení kola předešlého. V případě nejasností hledejte nápovědu v odborné literatuře,na internetu a jistě vám rádi poradí i vaši vyučující.

     Účastníci Korchemu z 9. tříd jsou bodově zvýhodněni při přijímacím řízení na naši školu, pokud vyplní alespoň tři ze čtyř sérií zadání KORCHEMu a zašlou je do daných termínů. Pokud se v řešení vyskytnou chyby, nevadí, hodnotíme váš zájem o přírodní vědy.

Body jsou pak připočítány automaticky.

V následujícím školním roce otevíráme 4 studijní obory: aplikovaná chemie, analýza potravin, přírodovědné lyceum a přírodovědně zaměřené gymnázium. Veškeré další dodatky k přihlášce ke studiu na školní rok 2024/2025 (jako např. diplomy, účasti v soutěžích atd.) je nutno dodat nejpozději do 22. 2. 2024. Na pozdější účasti v soutěžích a doložky již nebude brán zřetel.

     Zadání 1. kola KORCHEMu bude zveřejněno na našich webových stránkách do 5. 10. 2023. Zároveň budou zveřejněny veškeré informace týkající se registrace, způsobů odesílání
a evidence doručených řešení.

Zadání získáte kliknutím na oranžově zbarvené číslo příslušného kola. Termíny uzávěrek jednotlivých kol KORCHEMu jsou následující:

ŘEŠENÍ ODEVZDÁVEJTE ZDE: https://form.jotform.com/222482774007355

     Zadání a řešení následujících kol naleznete v na webu vždy nejpozději pět pracovních dnů po skončení kola předcházejícího. Individuální potvrzení o účasti nezasíláme, databáze se eviduje automaticky.

      Přejeme vám příjemnou zábavu a radost z poznávání přírodních věd během řešení KORCHEMu.

 Milé řešitelky, milí řešitelé. Cesty historie popularizace chemie jsou mnohdy komplikované a v mnohých místech se střetávají. Historicky sesterským projektem KORCHEM SPŠCH Brno je KORCHEM MS, který je určený pro všechny ZŠ a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji a organizuje jej Ostravská Univerzita. KORCHEM MS je tedy určen pro začínající nadšence a nadšenkyně do chemie v Moravskoslezském kraji. Řešením KORCHEM MS tedy není možné získat bodové zvýhodnění pro konání přijímací zkoušky na naši školu.

za autorský kolektiv PhDr. Marcela Helešicová

 

Řešení daného kola: