SPSCHB

Korchem

KORCHEM 2019/2020

 

 

     Milí přátelé, 

     v letošním školním roce proběhne již 27. ročník KORCHEMu. Tento kurz je určen pro všechny žáky 8. a 9. tříd základních škol, resp. odpovídajících tříd víceletých gymnázií, mohou se však účastnit i mladší žáci se zájmem nejen o chemii, ale přírodní vědy vůbec. Podstatou je řešení pokud možno zábavných a naučných úkolů z oblasti chemie, biologie a fyziky. Celý kurz probíhá ve čtyřech kolech. V každém kole jsou zadány úkoly, jejichž řešení zašlou účastníci organizátorům kurzu. Současně se zadáním nového kola je uvedeno na stránkách naší školy řešení kola předešlého. Pomoc v případě nejasností najdete v odborné literatuře a jistě vám rádi poradí i vaši vyučující. 

              Pokud jste žáky 9. ročníku a budete si podávat přihlášku ke studiu na SPŠCH, budou vám připočteny bonusové body při přijímacím řízení, zúčastníte-li se alespoň 3 kol ze 4. Kritéria pro přijetí a všechny další důležité informace najdete na našich webových stránkách www.spschbr.cz. Žáci 8. tříd si však žádné body do dalšího ročníku připsat nemohou, vždy jsou bonifikováni pouze „deváťáci“.

     Řešení odevzdejte výhradně na webových stránkách školy do příslušného formuláře http://spschbr.cz/cs/aktivity-skoly/korchem/ a každý soubor s řešením pojmenujte příjmením, jménem a číslem kola, např. Novák Jan, 1. kolo, aby bylo v případě nesrovnalostí řešení snadno dohledatelné.

ODPOVĚDI NA ZASLANÁ ŘEŠENÍ NEODESÍLÁME, NEBOŤ ŘEŠITELÉ (PŘI DODRŽENÍ ZDE UVEDENÝCH POKYNŮ) JSOU V NAŠÍ DATZABÁZI EVIDOVÁNI AUTOMATICKY.

      Případné dotazy zasílejte na adresu helesicova@spschbr.cz, nikoliv na sekretariát či vedení školy.

 

Termíny uzávěrek jednotlivých kol KORCHEMu jsou následující:

  • 1. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 25. 10. 2019 
  • 2. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 29. 11. 2019
  • 3. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 24. 1. 2020
  • 4. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 28. 2. 2020

 

     Řešení a zadání následujícího kola naleznete na webu vždy nejpozději deseti dnů po skončení kola předcházejícího. Přejeme vám příjemnou zábavu a radost z poznávání přírodních věd během řešení KORCHEMu. 

 

Zadání 1. kola Korchemu (.DOC)

Řešení 1. kola Korchemu (.DOC)

Zadání 2. kola Korchemu (.DOC)

Řešení 2. kola Korchemu (.DOC)

Zadání 3. kola Korchemu (.DOC)

Řešení 3. kola Korchemu (.DOC)

Zadání 4. kola Korchemu (.DOC)

Řešení 4. kola Korchemu (.DOC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela Helešicová 

* - povinné položky