SPSCHB

Debatní liga

Naše škola se v září 2015 zapojila do Debatní ligy Asociace debatních klubů (ADK) České republiky a od té doby se pravidelně účastní jejich turnajů jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Smyslem debatování je rozvoj kritického myšlení studentů, jejich mluveného projevu, schopnosti vyhledávat a třídit informace a v neposlední řadě u debat v anglickém jazyce i rozvoj jazykových znalostí. Studenti si touto cestou také prohlubují znalosti o mnoha aktuálních celospolečenských tématech a učí se na ně nahlížet z různých stran. 

Každý začínající debatér se zpravidla účastní úvodního školení, které probíhá každým rokem v září v Praze na gymnáziu Open Gate. Zde se seznámí se základní metodikou a pravidly debatování. Příprava na turnaje pak probíhá pravidelně každý týden, kdy studenti trénují svoji argumentaci na určené téma.

Naši studenti se od r. 2015 zúčastnili několika debatních turnajů, např. v Praze,  Opavě, Přerově, Pardubicích nebo v České Třebové. Studenti debatovali například na témata: „Ukrajina by měla vstoupit do EU do konce roku 2020“, „Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru“ nebo „Rodiče by měli mít právo kontrolovat  aktivity svého dítěte na sociálních sítích“. I když se našim studentům zatím nepodařilo turnaj vyhrát,  několikrát vybojovali vítězství v dílčích kolech a získali tak cenné body do greyboxu.

Ve školním roce 2016/2017 jsme navázali dvěma miniturnaji s debatním týmem Gymnázia Řečkovice. Debatovalo se např. na témata “Hanobení státních symbolů by mělo být trestné” nebo “ Zdravotnictví by nemělo být bezplatné”. Zajímavostí bylo, že pokaždé vyhrál domácí tým.

Na závěr šk. roku 2017/2018 naši školu navštívili rozhodčí a studenti z Debatního klubu  Mendelova gymnázia v Opavě, kteří předvedli zájemcům o debatování ukázkovou debatu a  metodu brainstormingu jako nedílnou součást přípravy na debatu.

V roce 2018/2019 vedl debatní klub na naší škole zkušený debatér a rozhodčí z FSS MU v Brně.

Ve šk. roce 2019/2020 zahájil náš debatní klub svoji činnost tradičním podzimním školením na gymnáziu Open Gate v Praze. V témže městě se pak jeden z našich debatních týmů zúčastnil jarního turnaje, kde se debatovalo na nepřipravené teze z knih George Orwella 1984 a Animal Farm.

 Ve školním roce 2020/2021 byla účast na debatních turnajích v důsledku epidemiologické situace pozastavena a ani studenti neměli možnost se ve škole scházet na pravidelných debatních schůzkách.

V tomto školním roce je činnost Debatního klubu opět obnovena a debatéři se chystají po zářijovém školení v Praze opět pravidelně setkávat a měřit svoje síly a schopnosti s ostatními debatéry na debatních turnajích.

Držíme palce!

 

 

Renata Solnická