SPSCHB

kurzy

 Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Náplň a cíl přípravných kurzů 

Náplň kurzů je koncipována tak, aby si žáci zopakovali část učiva základní školy a procvičili si jej na různých typech testových úloh a příkladech, které by se mohly vyskytnout v přijímacích testech.
Hlavním cílem kurzů z českého jazyka a matematiky je tedy seznámení žáka s pojetím přijímacích zkoušek, jednotlivými typy úloh a strategií jejich řešení. Na závěr kurzu si žáci vyzkouší atmosféru přijímacích zkoušek napsáním cvičných testů.
Absolvování přípravných kurzů k přijímacímu řízení žákům usnadní přípravu na jednotlivé testy, a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu.

Termín konání

Přípravné kurzy se budou konat z předmětů český jazyk a matematika ve dnech 4.3., 11.3., 18.3., 25.3. a 1.4.2020, vždy od  15.00 – každý předmět 45 minut.
Cena kurzu za jeden předmět je 500,- Kč, za oba předměty 1000,-Kč

Vyplněné přihlášky zasílejte prosím na email: skola@spschbr.cz, nebo na kontaktní adresu školy.

Přihláška k přípravným kurzům (.DOC)