SPSCHB

Online dod

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

jste srdečně zváni na online návštěvu Dne otevřených dveří, který proběhne online dne 19. ledna 2021 od 15:00 do 17:30.

 Co vás bude čekat?

  • 4 chatovací místnosti s vedením školy, vyučujícími i žáky a žákyněmi školy.
  • Informace o studiu, přijímacím řízení, studijních oborech, odborném i všeobecném vzdělávání i dalších aktivitách školy.
  • Ochotní vyučující i žáci a žákyně, kteří budou odpovídat na dotazy týkající se školy.

Jak se připojím?

  • V úterý 19. ledna 2021 vám budeme k dispozici v časech 15:00 – 16:00 a 16:30 - 17:30 .
    K připojení není třeba nic jiného než běžný internetový prohlížeč na PC nebo mobilní telefon s aplikací MS Teams.

 Spojit se s námi můžete na níže uvedených odkazech podle toho, co vás zajímá (můžete samozřejmě navštívit více místností). Podívejte se zároveň na videa, která jsou níže, a ve kterých jsou odpovědi na často kladené otázky. 

 Informace o přijímacím řízení a studijních oborech

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVlOTcyZjAtZTM5YS00MzM5LThlNDgtZGI2OGIzZjc0ZmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22cc596648-4ef4-4d6c-b4c9-38696660702f%22%7d

Odborné a přírodovědné předměty, laboratorní výuka a praxe

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkZmI5NWItYjI4Mi00MzI1LWFhNDYtMzAzZWExZjUyYWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22cc596648-4ef4-4d6c-b4c9-38696660702f%22%7d

Humanitní a jazykové předměty, sportovní a mimoškolní aktivity

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQxMTIxZTItZjg1NC00NjUyLWFiOWEtZTQ1MWZlNDNkZjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22cc596648-4ef4-4d6c-b4c9-38696660702f%22%7d

Chat se studenty/kami

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E0ZjBiNjItMjY3Ny00MDU4LTkyOGItYzk4N2FmOTQ0ZjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22cc596648-4ef4-4d6c-b4c9-38696660702f%22%7d

Video o uplatnění absolventů a oborech na naší škole.

Představení humanitních předmětů a aktivit školy.

Informace o studiu pro rok 2021.