SPSCHB

Středoškolská odborná činnost

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

SOČ na SPŠCH Brno

Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnil již 43. ročník Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo v on-line prostředí MS Teams ve dne 4. března 2021 za účasti 20 studentů, kteří obhajovali 16 prací v následujících oborech 02 - Fyzika, 03- Chemie, 04 - Biologie,  05 – Geologie a geografie, 06 - Zdravotnictví, 07 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí. Komise pracovala ve složení Ing. Tomáš Buriánek (předseda), Mgr. Hana Holubová (místopředsedkyně), Ing. Pavel Kučera, PhDr. Mgr. Marcela Helešicová a Mgr. Vítězslav Klíma. 

Z důvodu koronavirové pandemie se v letošním školním roce nekonalo okresní (městské kolo) a žáci rovnou postupovali do krajského kola. Toho se zúčastnilo 16 žáků s 13 pracemi. Krajské kolo se konalo na dálku, žáci museli natočit video se svou prezentací a následně se zúčastnit on-line diskuzí. V krajském kole obdrželi žáci 2. místo v oboru 05 Geologie a geografie Veronika Galušková (4. C), 3. místo v oboru 03 Chemie Ondřej Chytrý (3. A) a 3. místo v oboru 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Eva Sotolářová (4. C). Do celostátního finále pak postoupila žákyně Veronika Galušková a Ondřej Chytrý. Zde se umístili na 6. a 13. místě.

 

Harmonogram prací SOČ (.pdf) pro rok 2021/2022

https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/