SPSCHB

Středoškolská odborná činnost

41. ročník SOČ

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

SOČ na SPŠCH Brno

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnil již 41. ročník Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo ve dnech 4. – 6. února 2019 za účasti 51 studentů, kteří obhajovali 34 prací v následujících oborech 02 - Fyzika, 03- Chemie, 04 - Biologie,  06 - Zdravotnictví, 07 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí. 

Městského kola se zúčastnilo 19 žáků s 14 pracemi. Městské kolo se uskutečnilo 26. března 2019 na Gymnáziu T. Novákové v Brně. Do krajského kola, které se konalo 9. května 2019 na Gymnáziu Brno, třídy Kapitána Jaroše, postoupilo 5 prací (6 žáků).V krajském kole obdržela 2. místo žákyně Markéta Lišková (4.B) v oboru 06 Zdravotnictví a 3. místo Gabriela Výletová (4.B) s Lukášem Záveským (4.A) v oboru 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Markéta Lišková postoupila do celostátního finále (14. – 16. 6. 2019), kde získala v oboru 06 Zdravotnictví 5. místo.