SPSCHB

Středoškolská odborná činnost

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

SOČ na SPŠCH Brno

Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnil již 44. ročník Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo v pondělí a úterý 21. a 22. února 2022 za účasti 35 studentů, kteří obhajovali 28 prací v následujících oborech 02 - Fyzika, 03- Chemie, 04 - Biologie,  06 - Zdravotnictví, 07 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí a 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Komise pracovala ve složení Ing. Tomáš Buriánek (předseda), Mgr. Kateřina Podešvová (místopředsedkyně v pondělí – obor 02, 03, 07, 08, 12), PhDr. Mgr. Marcela Helešicová (místopředsedkyně v úterý, obor 04, 06), Ing. Pavel Kučera (obor: 02, 03, 07, 08, 12), Mgr. Vítězslav Klíma (obor 02, 03), Mgr. Miroslav Vymazal (obor 07, 08, 12), Mgr. Hana Holubová (obor 04, 06) a Mgr. Olga Strouhalová (obor 04, 06). Ing. Roman Guráň prováděl videozáznam školního kola + úpravu a střih natočených videí pro účely okresního kola.

Do okresního kola postoupilo 11 prací a rovnou do krajského kola postoupily 4 práce. Okresní kolo proběhlo distančně (23. 3. 2022) a krajské kolo již prezenčně (12. 5. 2022). V krajském kole naši žáci získali: 2. místo Kateřina Doleželová (4. C) v oboru 04 Biologie a 3. místo Petra Janíčková (3. C) v oboru 08 Ochrana a tvorba ŽP. Do celostátního finále pak postoupila žákyně Kateřina Doleželová, která se bohužel neumístila na prvních třech místech.

 

Harmonogram prací SOČ (.pdf) pro rok 2022/2023

Jak psát odbornou práci

Přihláška na SOČ

https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/