SPSCHB

Den přírodních věd

Den přírodních věd

Tradiční a oblíbená přírodovědná akce pro celou rodinu se opět hlásí ke slovu! Již 1. května v Zoo Brno se na vás všechny těší chemičky a chemici ze Střední průmyslové školy chemické, Brno. Jako již po deset uplynulých let pro vás ve spolupráci s pedagogy brněnské zoo chystáme mimořádně nabitý program čítající chemickou show, fyzikální stanoviště nebo čtyři stanoviště biologická, dále speciální komentovaná krmení a mnoho dalšího! Nezapomínáme ani na malé vědátory! U každého odborně-popularizačního stanoviště naleznete i jeho dětskou, odlehčenou a hravější variantu!
Jaké existují formy letu? A kteří živočichové je využívají? Jaké jsou jiné formy rychlého přesunu a umějí se pohybovat i rostliny? Živočichové i rostliny disponují mnohdy až neuvěřitelnými adaptacemi, tedy přizpůsobeními, díky kterým jsou schopni uspět v konkurenci ostatních. Let může být nespornou výhodou, ale mnohdy také nástrahou. Čí život je vcukuletu pryč? Jaké přináší výhody a nástrahy?  Let ovšem využívá i člověk. Dokázal jej popsat a využívat například v dopravě. Inspiroval se přírodou od začátku, nebo se jí inspirují až nejvyspělejší technologie? Na všechny tyto všetečné otázky se dozvíte odpovědi už 1. května od 10.00 v Zoo Brno!
Vcukuletu bylo pryč i 70 let. Tolik roků totiž slaví Zoo Brno v areálu na Mniší hoře, kde se každý rok Den přírodních věd koná. Díky Zoo Brno víte o přírodě víc.

Den přírodních věd 

            Akci, která má za sebou sedm ročníků, navštívilo dohromady více než dvacet tisíc návštěvníků a dva a půl tisíce soutěžících. Pořádá ji naše škola, a to každoročně s přispěním dobrovolnické činnosti sta svých studentů a absolventů.

Začínáme 

            Na začátku léta roku 2013 se potkali dva studenti chemické průmyslovky s nápadem, jak by mohli oslavit přírodní vědy, jež jim přišly už tenkrát zcela fascinující. Díky podpoře tehdy ještě Vzdělávacího úseku Zoo Brno tak mohli společně s téměř sedmdesáti spolužačkami a spolužáky uspořádat první ročník Dne přírodních věd. Úplně prvním byl Den přírodních věd pro veřejnost, dalším Den přírodních věd pro základní školy a víceletá gymnázia, oba v říjnu 2013. V tomto neuvěřitelném roce jsme dokázali díky velké zarputilosti a odhodlanosti organizátorů uspořádat oba typy akce za pouhých 40 dní. Od roku 2014 se koná akce pro veřejnost pravidelně 1. května, soutěž pro základní školy zpravidla na začátku měsíce října. Příprava každé jedné akce zabere čas v řádu měsíců.

Učit? Bavit! 

      

            Jaro pomalu začíná a my se každý rok modlíme, aby prvního května nebylo nepříznivé počasí. Minimálně dva měsíce dopředu se diskutuje o náplních jednotlivých stanovišť a návaznosti na ústřední téma (dodnes od roku 2015 postupně: energie, evoluce, barvy a tvary, outsideři, Zachraň se, kdo můžeš!, Kde hrdliččin zval ku lásce hlas). Důležitou částí příprav je diskuze o novinkách a vylepšeních, kterou každoročně absolvujeme po vyhodnocení zpětné vazby od návštěvníků i kontrolorů kvality.

            Důležitá je pro nás tato akce jako celek, proto kostru, kterou tvoří většinou sedm stanovišť zaměřených na rozličné přírodovědné disciplíny, doplňují zábavně-naučná zastavení pro děti a komentovaná krmení (běžně zajišťována zoologickou zahradou, pouze 1. května studentkami a studenty naší školy). Za dobrého počasí šplhá návštěvnost za hranici čtyř tisíc lidí. O návštěvníky se staráme od vstupu po opuštění zoologické zahrady, přivítáme je a darujeme jim tištěné průvodce informující o ústředním tématu poutavou formou a obsahující aktuální mapu zoologické zahrady doplněnou o program daného dne. Zapojujeme se i do kampaní EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) se zaměřením na rozsáhlejší ekologická témata, poslední dvě se týkaly jednak ochrany volné přírody „Let it grow!“, současná „Silent forest“ se věnuje ochraně pěvců JV Asie.

    

Tradičně probíhá v časovém intervalu představení chemické show, její části jsou ale často natolik zajímavé, že dovolí-li to bezpečnost pokusu, zformuje se kolem pódia U Velblouda takovýto dav nadšenců.

Tradičně probíhá v časovém intervalu představení chemické show, její části jsou ale často natolik zajímavé, že dovolí-li to bezpečnost pokusu, zformuje se kolem pódia U Velblouda takovýto dav nadšenců.

Křest mláděte je vyvrcholení každého květnového Dne přírodních věd. Pro ročník s číslem 6 a tématem outsideři jsme si nemohli vybrat lépe – mládě margaye (ocelota dlouhoocasého) ze staršího pavilonu, jemuž se nevěnuje velká pozornost.

Křest mláděte bylo vyvrcholení každého květnového Dne přírodních věd. Pro ročník s číslem 6 a tématem outsideři jsme si nemohli vybrat lépe – mládě margaye (ocelota dlouhoocasého) ze staršího pavilonu, jemuž se nevěnuje velká pozornost.

Každoroční výzva

                Tak nazýváme Den přírodních věd pro školy, tedy soutěžní verzi naší akce. Tato soutěž je, díky své oblíbenosti a každoroční návštěvnosti více než 30 institucemi a z nich plynoucími 80-100 soutěžními družstvy, organizačně extrémně náročná. Každý ročník je proto výzvou oprášit své loňské zkušenosti a vrhnout se do ní!

                Od roku 2016 úspěšně využíváme služeb průvodců – opět studentů SPŠCh, kteří jednotlivé týmy provedou po soutěžní stezce. Na každém stanovišti si soutěžící vyslechnou krátkou přednášku na dané téma a následně odpovídají na otázky bodované dle obtížnosti. Výsledky soutěžící dostávají k dispozici následujícího dne na webu zoologické zahrady, zlaté, stříbrné a bronzové umístění vyhlašujeme nenadálou návštěvou na jednotlivých školách.

                Od roku 2018 rozdělujeme soutěžící do tří kategorií – Z6 (6. + 7. třída ZŠ), Z8 (8. + 9. třída ZŠ) a G (gymnazisté – nižší stupeň), dojde tak k navýšení celkové kapacity soutěže na max. 160 soutěžních družstev z až 60 vzdělávacích institucí. Den přírodních věd je tak jednou z největších akcí svého typu v České republice, dost možná i ve střední Evropě.

Soutěžící mají na odpovědi pouze omezený časový limit, celý den je velmi přesně naplánován.

Soutěžící mají na odpovědi pouze omezený časový limit, celý den je velmi přesně naplánován.

Celkově

                Je třeba vzdát dík všem, díky kterým mohl tento zprvu pošetilý plán začít reálně existovat:

… protože je to příklad vynikající spolupráce mezi institucí spravovanou Jihomoravským krajem a institucí spravovanou Statutárním městem Brnem.

… protože zapojené studentky a studenty nenásilně seznamuje s přírodními vědami, učí je přirozenou formou komunikovat s většími skupinami lidí

… protože učí zapojené studentky a studenty na vedoucích pozicích manažerským schopnostem a asertivnímu chování.

Děkuji

Poděkování z mé strany patří především Ing. Vilému Koutníkovi, CSc. za umožnění pořádání akce, Bc. Janě Hadové, r. 2013 vedoucí Vzdělávacího úseku, Mgr. Janě Galové, vedoucí Útvaru vzdělávání, dále pak Vítkovi Synkovi, Adéle Šindelářové, Žanetě Koudelkové, Lukáši Brůhovi, Anně Hrůzové, Tomáši Nováčkovi, Pavlovi Šandovi, Natálii Veselé a Natálii Pelikánové.

Speciální poděkování za koordinaci a každoroční samostatné vylepšování chemické show patří Mgr. Radku Matuškovi a jeho týmu chemiků – popularizátorů.

Za pořadatele Bc. Marek Sláma

absolvent SPŠCh Brno, PřF MU

Sledujte nás na facebooku!  fb.com/denprirved

Letošní ročník

Udělené záštity:

5. ročník, 2017: Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

6. ročník, 2018: Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora statutárního města Brna

7. ročník, 2019: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

8. ročník, 2020: Ing. Richard Brabec, ministr životního prostředí