SPSCHB

Centrum odborného vzdělávání pro chemii

SPŠ chemická Brno byla Jihomoravským krajem jmenována Centrem odborného vzdělávání pro chemii. V rámci aktivit centra nabízíme workshopy pro učitele ZŠ, SŠ, poradentství v oblasti chemie, předvádění poučných a zábavných pokusů, popularizace chemie a dalších přírodních věd, programy v přírodovědném motivačním centru, organizace soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, kroužky pro ZŠ aj. Část aktivit centra je finančně podpořena projektem Implementace krajského akčního plánu (I-KAP II).

 Práce charakterizující COV pro chemii.