SPSCHB

Grant Nadace Unipetrol 2019/2020

29. dubna 2019 získala naše škola od Nadace Unipetrol grant ve výši 150 000 Kč na popularizaci chemie a dalších přírodních věd na základních a mateřských školách, a to ve školním roce 2019/2020. Konkrétně budeme chemii a přírodní vědy popularizovat zábavnými chemickými, biologickými, fyzikálními a mikrobiologickými pokusy, které budou naši studenti demonstrovat buď u nás ve škole, na půdě ZŠ či MŠ. Dále popularizace proběhne formou Dne přírodních věd v Zoo Brno (2 x do roka – pro žáky ZŠ a širokou veřejnost). Budeme rovněž využívat naše přírodovědné motivující centrum vybavené interaktivními modely technických zařízení (JE, PVE, spalovna odpadů, fotosyntéza aj.) a pořádat workshopy pro učitele ZŠ. Naším partnerem je také projekt Den přírodních věd fb.com/denprirved