SPSCHB

Mladý chemik 2020/2021

Svaz chemického průmyslu a Střední průmyslová škola chemická Brno 

 

 

 

vyhlašují celostátní soutěž

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2020-2021

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd ZŠ

 

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno v regionálním a především v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství, vysoké školství a odbornou praxi v chemii.

Soutěž je tříkolová + celostátní finále:

 

1. školní kolo:

proběhne do pátku 20. 11. 2020. Účastníci soutěže musí napsat vědomostní test, který vypracují v hodině chemie na své ZŠ. Učitelé chemie sami vyhodnotí výsledky testu a vyberou 3 nejúspěšnější žáky z každé ZŠ, kteří postoupí do 2. kola. 

 

2. krajské kolo:

Z důvodu koronavirové epidemie se letošní 2. kolo uskuteční distanční formou, konkrétně budou žáci vypracovávat on-line test. Termín vypracování testu bude jednotný pro celou ČR a s největší pravděpodobností proběhne v úterý 15. 12. 2020 mezi 14 – 15 hodinou. Z tohoto důvodu bohužel letos nebudou soutěžící navštěvovat naší školu a nebude pro ně nachystán doprovodný zábavný program. 30 nejúspěšnějších žáků z krajského kola postoupí do 3. kola.

 

3. kolo  - regionální finále:

Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak předpokládáme, že se uskuteční prezenčně v pátek 5. 3. 2021, kdy žáci budou vypracovávat praktickou úlohu. Po práci v chemické laboratoři na SPŠCH se žáci a jejich doprovod zúčastní exkurze a slavnostního vyhlášení na Mendelově univerzitě Brno.

Pokud nebude epidemiologická situace příznivá, tak o jiném způsobu realizace 3. kola rozhodne pořadatel soutěže začátkem nového kalendářního roku.

Vítězové 3. kola budou odměněni hodnotnými cenami (např. tablet, chytrý telefon aj.). Do celostátního kola postupují minimálně 3 nejlepší žáci. 

 

Celostátní finále:

se pravděpodobně uskuteční v úterý 15. 6. 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nejlepší žáci se mohou těšit na velice hodnotné ceny.   

 

Žáci postupující do 2., 3. kola a celostátního finále budou bodově zvýhodněni při přijímacím řízení na SPŠ chemickou Brno.

 

Více o soutěži najdete na webových stránkách: www.mladychemikcr.cz

 

Základní školy se letos přihlašují zároveň se zasláním výsledků z 1. kola, a to do 20. 11. 2020 na adrese: mladychemik@spschbr.cz

Do přihlašovacího e-mailu prosím uveďte: základní školu (jméno, adresa), počet zapojených žáků do 1. kola, jména postupujících žáků do 2. kola a kontaktní osobu (jméno, e-mail, telefon).

 

Termíny uzávěrek jednotlivých kol KORCHEMu jsou následující:

 

  • 1. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 30. 10. 2020
  • 2. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 11. 12. 2020
  • 3. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 15. 1. 2021
  • 4. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 19. 2. 2021