SPSCHB

Maturita

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

V rámci opatření z důvodu omezení koronavirové nákazy se ruší původní harmonogram maturitních zkoušek. Škola se řídí pokyny MŠMT ČR. Žáci 4. ročníků budou o termínech a způsobu vykonání MZ informováni prostřednictvím třídních učitelů.

Pravidla k psaní dlouhodobých maturitních prací .PDF
Informace k maturitní zkoušce - předměty a termíny (.PDF)
Harmonogram prací SOČ .PDF
Pravidla tvorby prezentací .PDF
Anglický jazyk .PDF
Anglický jazyk - profilová část .PDF
Český jazyk a literatura .PDF
Německý jazyk .PDF
Německý jazyk - profilová část .PDF
Propozice praktické maturitní zkoušky . PDF
Studijní materiály pro studenty k praktické maturitní zkoušce z chemie . PDF

Maturitní okruhy

Analytická chemie Stáhnout .DOC
Analýzy a mikrobiologie potravin Stáhnout .DOC
Biologie biochemie 4.A, 4.B, 4.C, 4.D .DOC
Člověk a prostředí 4.C .DOC
Fyzika Stáhnout .DOC
Fyzikální chemie 4.A,  .DOC
Hygiena a technologie potravin 4.B .DOC
Chemie 4.A, 4.B, 4.C, 4.D .DOC
Chemická technologie Stáhnout 4,D .DOC
Technologické procesy Stáhnout .DOC
Matematika Stáhnout .DOC
Zeměpis 4.C .PDF
Praktická maturitní zkouška z chemie 4.A, 4.D.DOC
Praktická maturitní zkouška z chemie a mikrobiologie 4.B . DOC