SPSCHB

Aktivity školy

                     KORCHEM 2021/2022

 

     Milí přátelé,

     v letošním školním roce proběhne již 29. ročník KORCHEMu. Tento kurz je určen pro všechny žáky 8. a 9. tříd základních škol, resp. odpovídajících tříd víceletých gymnázií, mohou se však účastnit i mladší žáci se zájmem nejen o chemii, ale přírodní vědy vůbec. Podstatou je řešení pokud možno zábavných a naučných úkolů z oblasti chemie, biologie a fyziky. Celý kurz probíhá ve čtyřech kolech. V každém kole jsou zadány úkoly, jejichž řešení zašlou
e-mailem organizátorům kurzu. Současně se zadáním nového kola je uvedeno na stránkách naší školy řešení kola předešlého. Pomoc v případě nejasností najdete v odborné literatuře nebo
na internetu a jistě vám rádi poradí i vaši vyučující.

     Účastníci Korchemu z 9. tříd jsou bodově zvýhodněni při přijímacím řízení na naši školu, pokud vyřeší alespoň tři ze čtyř sérií zadání KORCHEMu a zašlou je do daných termínů
na výše uvedenou adresu. Body jsou pak připočítány automaticky.

     Veškeré další dodatky k přihlášce ke studiu na školní rok 2022/2023 (jako např. diplomy, účasti v soutěžích atd.) je nutno dodat nejpozději do 1. 3. 2022. Na pozdější účasti v soutěžích a doložky již nebude brán zřetel.

 

Odevzdání KORCHEMu je možné pouze přes následující odkaz:

 

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyV3zPD-rl4xjMX-ZWbyE0LBtxwaSRU1UbDqMKsJifz7tpMMdw/exec

 

Zadání a pokyny k řešení jednotlivých kol najdete níže.

Termíny uzávěrek jednotlivých kol KORCHEMu jsou následující:

  • 1. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 29. 10. 2021
  • 2. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 3. 12. 2021
  • 3. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 14. 1. 2022
  • 4. kolo musí být odesláno nejpozději v pátek 18. 2. 2022

 

     Zadání a řešení následujících kol naleznete v na webu vždy nejpozději pět pracovních dnů po skončení kola předcházejícího. Přejeme vám příjemnou zábavu a radost z poznávání přírodních věd během řešení KORCHEMu.

za autorský kolektiv PhDr. Marcela Helešicová

 

Řešení daného kola: 1.kolo, 2.kolo, 3. kolo, 4.kolo