SPSCHB

Sportovní akce pořádané školou

Sportovní akce pořádané školou

Žáci mají možnost zúčastnit se v prvním ročníku lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu (LVVZ), ve druhém ročníku sportovně turistického pobytu v přírodě, zaměřeného na vodácký výcvik a cykloturistiku. Obou těchto aktivit se mohou zúčastnit i žáci vyšších ročníků.

Žákům jsou nabízeny sportovní kroužky, které jsou zaměřeny podle jejich zájmu o konkrétní sport. Největší zájem bývá o volejbal, basketbal, futsal, florbal a aerobic. V těchto kroužcích jsou žáci připravováni na sportovní reprezentaci školy v meziškolních soutěžích pořádaných Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), jejímž členem naše škola je. Každoročně se konají turnaje mezi třídami (vánoční a na konci školního roku).

Škola organizuje pro brněnské školy turnaj ve fotbale v Brně-Jundrově.

Škola každoročně zajišťuje desetihodinový štafetový běh brněnských škol, který je součástí Světového poháru v ultramaratonu. Důležitou součástí této akce je i péče o zahraniční reprezentanty, při níž si žáci rozvíjejí své jazykové dovednosti.

Zahraniční poznávací zájezdy: Rakousko, Německo, Velká Británie, Chorvatsko