SPSCHB

Další vzdělávání

UNIV 2 Kraje

V rámci projektu UNIV 2 Kraje škola nabízí program dalšího vzdělávání Bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami a přípravky v servisech aut a na čerpacích stanicích.

Anotace:
Vzdělávací program zahrnuje platnou a povinnou legislativu pro oblast chemických látek a přípravků, ropných látek, které se využívají v běžné praxi v servisech aut a na čerpacích stanicích. VP uvádí i tématiku nebezpečných odpadů a nakládání s nimi.
Cílem programu je vypracování manuálu, který bude snadno srozumitelný a využitelný pro uvažované zaměstnance a jeho implementaci do oblasti ISO norem. Získání teoretických a praktických dovedností s bezpečným zacházením s chemickými a ropnými látkami a nakládáním s odpady. Zvládnutí odebrání vzorku pro fyzikálně chemickou analýzu. Schopnost namodelovat postup fyzikálně chemické kontroly odebraného vzorku.

Tento cíl bude realizován pomocí 5 modulů (4 povinné a 1 volitelný):

Modul 1 : Bezpečné zacházení s chemickými a ropnými látkami
Modul 2 : Bezpečné nakládání s odpady
Modul 3 : Laboratorní praxe
Modul 4 : Terénní praxe
Modul 5 : Implementace bezpečného zacházení s nebezpečnými látkami do normy ISO 9001:2008

 
Absolvování programu povede k vyšší kvalitě ochrany zdraví a životního prostředí a získání praktických dovedností při odebírání vzorku pro fyzikálně chemickou analýzu.
Minimální počet účastníků: 5
Cena pro jednoho účastníka: 4200 Kč
Bližší informace: email - kucerova@spschbr.cz;  telefon - 541 545 418