SPSCHB

Nabídka pokusů pro ZŠ

Pravidla prezentačních akcí pro žáky ZŠ

 

-        Program návštěvy žáků ZŠ na SPŠCH je naplánován na 110 minut.

 

-        V rámci programu žáci ZŠ shlédnou zábavné pokusy z chemie, z fyziky, z biologie a mikrobiologie. Dále navštíví laboratoř motivujícího centra s interaktivními 3D modely technických zařízení, jako např. model jaderné elektrárny, čistírny odpadních vod, spalovny KO aj.)

 

-        Základní školy se na program zábavných pokusů přihlašují výhradně pomocí on-line formuláře umístěného na webových stránkách školy.

              Odkaz: https://outlook.office365.com/owa/calendar/NvtvyZnaSPCHBrno20232024@spschbr.cz/bookings/

 

-        V období od října do ledna se na program přihlašují žáci 9. ročníků. Pro ostatní ročníky budou vyhrazeny termíny v období únor až červen. Na 1 termín je možné maximálně 60 žáků.

 

-        Při přihlašování je potřeba z nabízených termínů program zarezervovat ještě v kalendáři.

 

 

Adresa: SPŠ chemická, Vranovská 65, Brno – Husovice, 614 00

Spojení: tramvaj č. 4 směr Obřany, zastávka Vozovna-Husovice

 

 

Program pro žáky:

Prohlídka a představení školy

-        Studijní obory

-        Přijímací řízení

-        Prohlídka laboratoří (chemie, mikrobiologie, biologie, přírodovědného motivujícího centra a organické syntézy)

 

Zábavné a poučné chemické pokusy

-        Vlastnosti metanu a butanu

-        Plamenové reakce v rozprašovači

-        Lihový kanón (bez O2)

-        Tma, světlo, tma

-        Hoření prskavek v různých prostředích

-        Modrá baňka/ barva semaforu

-        Mraky v lahvi

-        Odhalení aktivovaného komplexu

 

 

Zábavné a poučné pokusy z biologie a biochemie

-        Mikroskopické preparáty - pozorování buněk a buněčných struktur

-        Pozorování mitózy

-        Izolace a důkazy rostlinných barviv

-        Izolace a důkaz RNA a DNA

-        Složení slin - důkazové reakce

-        Důkazové reakce vybraných vitamínů 

-        Přírodní vonné silice

-        Kultivace bakterií

-        Osmotické děje, Traubeho měchýřky

 

Zábavné a poučné pokusy z fyziky

-        Pokusy s vakuovou vývěvou

-        Experimenty s Wimshurstovou indukční elektrikou 

-        Experimenty s ladičkami – přenos energie, interference – zázněje, rezonance 

-        Výbojové trubice – výboj v plynu, difrakční brýle, spektrální analýza 

-        Optické experimenty – spojka, rozptylka, lidské oko 

-        Elektromagnetická indukce, elektromotor 

-        Demonstrace Pascalova zákona 

 

Zábavné a poučné pokusy z mikrobiologie

-        Představení oboru mikrobiologie a práce v mikrobiologické laboratoři

-        Představení oboru Analýza potravin

-        Seznámení se základními metodami v oblasti mikrobiologické analýzy potravin

-        Ethanolové kvašení

-        Pozorování trvalých preparátů (Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Lactobacillus, Salmonella)

-        Pozorování ploten s narostlými koloniemi plísní, bakterií a kvasinek

-        Využití mikrobiologie (potravinářství, medicína, farmacie, GMO atd.)

 

Přírodovědné motivující centrum

Žáci se v této laboratoři seznámí pomocí interaktivních 3D modelů s technologiemi používanými v jaderné elektrárně, spalovně komunálního odpadu, čistírně odpadních vod, v pivovaru a v přečerpávací vodní elektrárně. Mimo to si mohou žáci postavit a namodelovat vlastní úsporný rodinný dům. Mohou se seznámit hravou formou s procesem fotosyntézy, mohou si změřit reálná data při fotosyntéze rostlin (vznik kyslíku, spotřebu oxidu uhličitého) atd.

 

Nabízený program je pro žáky ZŠ zdarma.

 

 

V případě potíží s rezervačním formulářem kontaktujte:

Mgr. Lucie Halová, e-mail: halova@spschbr.cz, telefon: 545 544 411