SPSCHB

Nabídka pokusů pro ZŠ

Program pro žáky ZŠ realizovaný na půdě SPŠCH nebo ZŠ

 

Nabízené programy jsou pro žáky ZŠ zdarma.

 

Program realizovaný na SPŠCH

 

Adresa: SPŠ chemická, Vranovská 65, Brno – Husovice, 614 00

Spojení: tramvaj č. 4 směr Obřany, zastávka Vozovna-Husovice

Žáci na program vchází do budovy bočním vchodem u přírodovědného motivujícího centra. Program bude realizován v suterénu školy. Tím se žáci ZŠ budou minimálně promíchávat se studenty SPŠCH. Žáci ZŠ musí dbát zvýšených hygienických opatření.

 

Program návštěvy žáků ZŠ na SPSCH je naplánován na 45 minut a bude zaměřen na níže popsané aktivity.

 

Prohlídka a představení školy

-          Studijní obory

-          Přijímací řízení

-          Prohlídka laboratoří (chemie, mikrobiologie, biologie, přírodovědného motivujícího centra a organické syntézy)

 

Zábavné a poučné chemické pokusy

-          Vlastnosti metanu a butanu

-          Plamenové reakce v rozprašovači

-          Lihový kanón (bez O2)

-          Hoření prskavek v různých prostředích

-          Modrá baňka

-          Mraky v lahvi

-          B-R oscilační reakce

-          Odhalení aktivovaného komplexu

-          Zelený trialkylborátový plamen

-          Ukázka luminiscenčních/fluorescenčních/fosforescenčních barviv

-          Upálení gumového medvídka

 

Zábavné a poučné pokusy z biologie a biochemie

-       Mikroskopické preparáty - pozorování buněk a buněčných struktur

-       Pozorování mitózy

-       Izolace a důkazy rostlinných barviv

-       Izolace a důkaz RNA a DNA

-       Složení slin - důkazové reakce

-       Důkazové reakce vybraných vitamínů 

-       Přírodní vonné silice

-       Kultivace bakterií

-       Osmotické děje, Traubeho měchýřky

 

Zábavné a poučné pokusy z fyziky

-       Pokusy s vakuovou vývěvou

-       Experimenty s Wimshurstovou indukční elektrikou 

-       Experimenty s ladičkami – přenos energie, interference – zázněje, rezonance

-       Výbojové trubice – výboj v plynu, difrakční brýle, spektrální analýza

-       Optické experimenty – spojka, rozptylka, lidské oko

-       Elektromagnetická indukce, elektromotor

-       Demonstrace Pascalova zákona

 

Zábavné a poučné pokusy z mikrobiologie

-          Představení oboru mikrobiologie a práce v mikrobiologické laboratoři

-          Představení oboru Analýza potravin

-          Seznámení se základními metodami v oblasti mikrobiologické analýzy potravin

-          Ethanolové kvašení

-          Pozorování trvalých preparátů (Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Lactobacillus, Salmonella)

-          Pozorování ploten s narostlými koloniemi plísní, bakterií a kvasinek

-          Využití mikrobiologie (potravinářství, medicína, farmacie, GMO atd.)

 

Přírodovědné motivující centrum

Žáci se v této laboratoři seznámí pomocí interaktivních 3D modelů s technologiemi používanými v jaderné elektrárně, spalovně komunálního odpadu, čistírně odpadních vod, v pivovaru a v přečerpávací vodní elektrárně. Mimo to si mohou žáci postavit a namodelovat vlastní úsporný rodinný dům. Mohou se seznámit hravou formou s procesem fotosyntézy, mohou si změřit reálná data při fotosyntéze rostlin (vznik kyslíku, spotřebu oxidu uhličitého) atd.

 

Program realizovaný při návštěvě Zš (45 min)

 

Představení školy, studijních oborů, informace o přijímacím řízení, uplatnění v praxi, informace o školních a mimoškolních aktivitách (lyžařský kurz, poznávací zájezd k moři, cyklisticko-vodácký kurz, ekologický pobyt, zahraniční návštěvy aj.)

Zábavné chemické pokusy:

-          Vlastnosti methanu a butanu

-          Plamenové reakce v rozprašovači

-          Lihový kanón (bez O2)

-          Tma, světlo, tma

-          Hoření prskavek v různých prostředích

-          Modrá baňka / Barva semaforu

-          Mraky v láhvi

-          Odhalení aktivovaného komplexu

 

 

Kontakt na objednání a domluvu programu:

Ing. Zdenka Kučerová (zástupkyně školy), e-mail: kucerova@spschbr.cz, telefon: 545 544 411