SPSCHB

Ze školy

27.01.2020 | Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství

Kurz zaměřený na používání chemických látek a chemických směsí ve školním prostředí s ohledem na zdraví člověka, kvalitu jeho života a na životní prostředí. Program kurzu je připraven dle platných norem ČR a EU a přináší řadu nových poznatků nezbytných pro bezproblémovou práci s chemikáliemi, čistícími, dezinfekčními, odmašťovacími a dalšími prostředky. Tématika se týká výuky i nepedagogické oblasti (např. úklid, jídelna, údržba). Zahrnuje navíc problematiku nebezpečných odpadů, pesticidů (např. herbicidů), prevenci havárií apod.

Kurz je určen učitelům chemie, biologie, ekologie, toxikologie, případně dalších předmětů. Poskytuje cenné informace pro vedení škol, učitele a odborně způsobilé osoby s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a připravit školu na bezproblémový průběh kontrolní činnosti ze strany nadřízených a kontrolních orgánů.

 

Kurz je akreditován MŠMT, Č.j.: MSMT 14050/2018-1-612. Účastníci semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Podrobné informace a přihláška (.DOC)

Zpět