SPSCHB

Ze školy

15.01.2024 | Přírodovědné gymnázium

Od 1. 9. 2024 nabízí SPŠCH i obor Gymnázium (kód 79-41-K/41).

Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny tři třídy přírodovědného gymnázia, a to na ulici Pionýrská č.p. 23. Na výuce

přírodovědných disciplín se budou podílet odborníci z výzkumných ústavů, univerzit,

z odborné praxe, a to jak v teoretické, tak i praktické oblasti. V současné době

probíhá celková rekonstrukce, včetně budování laboratoří chemie, fyziky, biologie a dalších učeben dle

potřeb školního vzdělávacího programu. Bude se jednat o moderní školu s vysoce kvalitní nabídkou studia.

Zájemcům o studium a jejich zákonným zástupcům nelze umožnit prohlídku budovy na ulici Pionýrská, a to vzhledem k probíhající kompletní rekonstrukci

(s kolaudací se počítá v období květen – červen 2024). Děkujeme za pochopení.

Uchazeči o studium najdou tento nový obor v digitálním systému DIPSY od 1.2.2024.

Zpět