SPSCHB

Ze školy

05.05.2021 | Návazné studium: obor farmaceutický asistent

Vzhledem ke zcela nestandardní situaci v českých školách a praktické nemožnosti setkat se se studenty závěrečných ročníků přímo ve výuce, se naše škola rozhodla podpořit iniciativu České komory farmaceutických asistentů týkající se propagace oboru farmaceutický asistent.

Obor farmaceutický asistent je společensky velice významný obor, jehož činnost probíhá v čistém prostředí lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, laboratoře nebo dalších zdravotnických zařízení a farmaceutických firem. Má široké možnosti uplatnění a mezi absolventy oboru je téměř nulová nezaměstnanost. Poptávka po farmaceutických asistentech narůstá současně s růstem standardů a kvalitou poskytované péče a pro jeho specifické a nezastupitelné kompetence, které mu náleží.

Pro podporu a propagaci oboru je pro studenty dispozici informační leták a webové stránky www.farmaceutickyasistent.cz, které obor farmaceutický asistent detailně popisují – od možnosti na jakou školu se přihlásit v rámci jednotlivých regionů, také popisuje činnosti a uplatnění farmaceutického asistenta v reálné praxi, včetně možností celoživotního vzdělávání. Obor farmaceutický asistent podpořilo také Ministerstvo zdravotnictví a Unie zaměstnavatelských svazů v roce 2019, kdy komora spolupracovala na celorepublikové kampani Studuj zdrávku https://www.studujzdravku.cz/farmaceuticky-asistent/.

Zpět