SPSCHB

Ze školy

30.09.2021 | DOD 16.10.2021 online

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

jste srdečně zváni na online návštěvu Dne otevřených dveří, který proběhne online dne 16. října 2021 od 10:00 do 12:00.

 Co vás bude čekat?

  • 3 chatovací místnosti s vedením školy, vyučujícími i žáky a žákyněmi školy.
  • Informace o studiu, přijímacím řízení, studijních oborech, odborném i všeobecném vzdělávání i dalších aktivitách školy.
  • Ochotní vyučující i žáci a žákyně, kteří budou odpovídat na dotazy týkající se školy.

Jak se připojím?

  • V sobotu 16. října 2021 vám budeme k dispozici v časech 10:00 – 12:00.
    K připojení není třeba nic jiného než běžný internetový prohlížeč na PC nebo mobilní telefon s aplikací MS Teams.

 Spojit se s námi můžete na níže uvedených odkazech podle toho, co vás zajímá (můžete samozřejmě navštívit více místností). Podívejte se zároveň na videa, která jsou níže, a ve kterých jsou odpovědi na často kladené otázky. 

Odborné předměty, laboratorní výuka a praxe

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avscZ4xqqOjwqmI17IR19WZwTwW6rrSy56q7f3kakpvg1%40thread.tacv2/1633000524416?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22f8bff07d-4d4c-4ef5-89c0-43b08a6cb2b5%22%7d

Matematika a fyzika

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFTOcA0O7EODHtd_z0mOthfSTaHKGsc995RR8sB27R9c1%40thread.tacv2/1633000329551?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22f8bff07d-4d4c-4ef5-89c0-43b08a6cb2b5%22%7d

Humanitní a jazykové předměty, sportovní a mimoškolní aktivity

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aft9UaDQOaJ2WM3EmLNiKsv1ZArTowx6SUY5gmgoR-5E1%40thread.tacv2/1632999540465?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22f8bff07d-4d4c-4ef5-89c0-43b08a6cb2b5%22%7d

 

Video o uplatnění absolventů a oborech na naší škole.

Představení humanitních předmětů a aktivit školy.

Zpět