SPSCHB

Profily absolventů

Profily absolventů

Po absolvování studia, naleznete uplatnění v různých pracovních oborech.

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin
         
     

Aplikovaná chemie–analytická chemie, farmaceutické substance, ochrana životního prostředí, chemická technologie

Příklady typických pracovních činností: chemický technik, kontrolor jakosti, manažer provozu, technolog, dispečer...

Analýza potravin

Příklady typických pracovních činností: potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny, laborant, potravinářský mistr, potravinářský technolog, dispečer, normovač...

Přírodovědné lyceum

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může ve svém budoucím zaměstnání vykonávat činnosti provozního i laboratorního charakteru nebo administrativní a správní činnosti...