SPSCHB

Obory studia

Škola připravuje studenty v těchto studijních oborech:

  • Aplikovaná chemie (zaměření analytická chemie, farmaceutické substance, chemická technologie a ochrana životního prostředí),
  • Analýza potravin,
  • Přírodovědné lyceum.

Obor

Kód

Zaměření

Učební plán

Aplikovaná chemie
28-44-M/01 analytická chemie

UP
Profil absolventa
ŠVP 2017ŠVP 2020, ŠVP 2022

Aplikovaná chemie  28-44-M/01  farmaceutické substance UP,
Profil absolventa
ŠVP 2017, ŠVP 2020, ŠVP 2022
Aplikovaná chemie  28-44-M/01 chemická technologie UP
profil absolventa
ŠVP 2020, ŠVP 2022
Aplikovaná chemie  28-44-M/01  ochrana životního prostředí UP
profil absolventa
ŠVP 2017, ŠVP 2020, ŠVP 2022
Analýza potravin
29-42-M/01
UP
profil absolventa
ŠVP 2017, ŠVP 2022
Přírodovědné lyceum
78-42-M/05   UP
profil absolventa
ŠVP 2017, ŠVP 2021
Gymnázium 79-41-K/41  

UP
profil absolventa
ŠVP 2024

Pro školní rok 2024/2025 plánuje ředitelství školy otevření čtyř tříd 1. ročníku denního studia těchto oborů a zaměření:

  • Aplikovaná chemie (zaměření analytická chemie, zaměření farmaceutické substance a zaměření ochrana životního prostředí),

 Konkrétní zaměření oboru Aplikovaná chemie si žáci zvolí na konci 1. pololetí prvního ročníku studia.

  • Analýza potravin,
  • Přírodovědné lyceum.

Všechny obory denního studia jsou čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Studium je určeno absolventům základních škol bez ohledu na rok ukončení docházky. Studium je bezplatné, pro mimobrněnské studenty je zajištěno ubytování a strava.

Infomateriál ke studiu naleznete zde.