SPSCHB

Třídní schůzky

k 1. čtvrtletí

út

15. 11. 2022 v 17.00

k. 3. čtvrtletí

út

11. 4. 2023 v 17.00

Třídní schůzky rodičů budoucích 1. ročníků se budou konat v úterý dne 27.6.2023 v 16 hod.