SPSCHB

Poslání (Mise)

Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

Linda Dobson

Poslání (Mise)

Na Střední průmyslové škole chemické Brno, Vranovská, příspěvková organizace poskytujeme všem žákům široké a vyvážené vzdělání v prostředí, které je nejenom bezpečné a nápomocné, ale také podporuje motivaci ke studiu a rozvíjení sebe sama.

Těsně spolupracujeme s rodiči, akademickou sférou i odbornou praxí. Studentům umožňujeme, aby rozvíjeli svůj potenciál a dovednosti, budovali své návyky, díky kterým budou nezávislými, soběstačnými dospělými, kteří budou úspěšní v profesním i osobním životě a stanou se aktivními tvůrci občanské společnosti.

Naše vize

Jako respektovaná vzdělávací instituce Jihomoravského kraje chceme být silným subjektem, který nabízí vysoce kvalitní vzdělání a společně s rozvojem vědeckého poznání studentů rozvíjí i jejich tvůrčí potenciál.

Našim cílem pro další období je

  • stát se institucí nabízející příležitost k všestrannému rozvoji,

  • zvyšovat počet přírodovědně vzdělaných lidí ve společnosti,

  • dále rozvíjet spolupráci s akademickou veřejností i odbornou praxí.

Co odmítáme

Naše škola se vymezuje proti těmto projevům chování:

  • šikana,

  • nezákonná výroba, distribuce a užívání návykových a omamných látek,

  • záškoláctví,

  • projevy nesnášenlivosti, rasismu a xenofobie,

  • zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči spolužákům nebo pracovníkům školy.