SPSCHB

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají 15.11.2016 v 17:00 hodin a 18.4.2017 v 17:00 hodin.

Na setkání se těší Ing. Vilém Koutník, CSc., v.r.
ředitel Střední průmyslové školy chemické, Brno