SPSCHB

Ocenění

Specializační studium Rostlinolékařství

Specializační studium Rostlinolékařství

Program celoživotního vzdělávání

"Rostlinolékařství" je uskutečňován na Mendelově univerzitě v Brně, Institutu celoživotního vzdělávání podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.


Institut realizuje studium ve spolupráci s Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 


Specializační studium Rostlinolékařství odpovídá svým rozsahem akreditovanému magisterskému studiu v oboru "Rostlinolékařství" - ovšem magisterský program nenahrazuje (není ukončeno vysokoškolským titulem) a je v souladu s požadavky ÚKZUZ dle zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči v platném znění.

Zpět