SPSCHB

Prohlášení o přístupnosti

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy. Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT, Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG), pravidla pro přístupnost, podle Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu

Internetové stránky jsou vytvořeny na základních principech přístupnosti, kterými jsou vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného.

  • U některých méně významných textů a objektů nejsou dostatečně kontrastní barvy popředí a pozadí z důvodu striktního zpracování podle aktuálně platného manuálu jednotného  vizuálního stylu.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace v souladu s § 7, odst. 4, zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat technického správce, který sdělí správce obsahu, který se vynasnaží příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020 na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedený kontakt: dejmal@spschbr.cz