SPSCHB

Ocenění

Jihomoravská hvězda

Naše škola se v roce 2016 zúčastnila soutěže Jihomoravská hvězda – soutěže o nejlepší technickou učební pomůcku. Cílem soutěže je ocenit kvalitní technické učební pomůcky a ukázat možnosti jejich využití ve výuce v mateřských, základních a středních školách. Vyhlašovatelem soutěže je Jihomoravský kraj.

My jsme do soutěže přihlásili dva modely z našeho nového přírodovědného motivujícího centra:

  • do kategorie technická učební pomůcka pro základní vzdělávání – II. stupeň - model rodinného domu,
  • do kategorie učební pomůcka pro technické  a řemeslné obory vzdělání na středních školách  - model spalovny komunálního odpadu.

V obou těchto kategoriích se nám podařilo získat 1. místo. Ceny si z rukou ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, PhD. dne 3. října 2016 na brněnském výstavišti převzala zástupkyně ředitele školy Ing. Zdenka Kučerová.

Diplom Diplom
Trofej

Zpět