SPSCHB

Ocenění

HP ocenění

Správná praxe

Obr.

MPSV ČR ve spolupráci s ČÚBP a VÚBP vyhodnotilo program Správná praxe informační kampaně Evropský týden BOZP 2003, vyhlášené Evropskou agenturou BOZP v Bilbau

Střední roku

Obr.

Naše škola se účastní projektu Střední roku, v níž se minulý školní rok umístila na  3. místě v Jihomoravském kraji. Soutěž pokračuje i tento školní rok.

Světová škola

Obr.

Naše škola získala oprávnění používat titul "Světová škola"

Učená společnost České republiky

Obr.

Učená společnost České republiky uděluje Marku Slámovi cenu za studii“ „Populační struktura, kondice a reprodukční charakteristika hlavačky mramorované“