SPSCHB

Tomáš Kropáček

Mgr. Tomáš Kropáček

Vzdělání:

 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor bohemistika – historie
 • studium k učitelské způsobilosti předmětů český jazyk a literatura a historie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Aktivity v rámci školy:

 • vedoucí sekce 2
 • třídní učitel 3. C

Aprobace:

 • dějepis
 • občanský základ
 • český jazyk a literatura

Vyučované předměty:

 • dějepis
 • občanský základ
 • český jazyk a literatura

Zapojení v projektech:

 • projekt „ Aplikace koučinku na škole“ – člen realizačního týmu, absolvent kurzu koučování
 • Projekt „Směrem k evropské úrovni“
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony) (tvůrcešablon do předmětu český jazyk a literatura)
 • Projekt „Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce“ tzv.šablony 2
 • Projekt KAP: „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické ačtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • certifikovaný zadavatel MZ
 • certifikovaný hodnotitel UZ intaktních žáků i žáků s PUP
 • pravidelně místopředseda MZ
 • spolupráce s CERMATEM - certifikovaný hodnotitel písemné práce CJL