SPSCHB

Radek Matuška

Mgr. Radek Matuška

Vzdělání:

 • Strukturní chemie, PřF MU Brno (Mgr.)
 • Učitelství chemie pro střední školy, PřF MU Brno (Mgr.)
 • Chemie, PřF MU Brno (Bc.)

Další významná osvědčení a ocenění:

 • Certifikovaný zadavatel písemné maturitní zkoušky
 • Winner of 2017 STEM Discovery Week Competition organised by Amgen Teach(2017)
 • Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab organised by Amgen Teachand Scientix, Brusel (2017)
 • Ocenění Ámos Chemikář 2015 v rámci ankety Zlatý Ámos, finalista soutěže Zlatý Ámos 2015.
 • Ocenění Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (2015, 2016).
 • Ocenění MŠMT za vedení českých studentů/ek na mezinárodních soutěžích (2015,2016).

Aprobace:

 • chemie.

Vyučované předměty:

 • Chemie organická
 • Chemie fyzikální
 • Science
 • Chemická laboratorní cvičení (anorganická, organická chemie), praktická cvičení z chemie

Aktivity v rámci školy:

 • Garant předmětu Science
 • Organizace Chemické olympiády včetně přípravy studentů/ek na ChO
 • Příprava studentů/ek na účast ve vyšších kolech SOČ
 • Příprava a realizace propagačních aktivit školy formou experimentů pro odbornou ilaickou veřejnost (OC Olympia, veletrhy vzdělávání, experimenty pro partnery školyči zřizovatele aj.)
 • Příprava a realizace Workshopů pro učitele ZŠ/SŠ
 • Příprava a realizace T-exkurzí organizovaných JCMM – exkurze na téma „Chemie asvětlo“
 • Realizace spolupráce se science centrem Vida! – zvané experimentální bloky pro SCVida!
 • Zajištění chemických experimentů v rámci akcí Den přírodních věd v ZOO Brno
 • Příprava a vývoj nových demonstračních experimentů pro prezentaci školy a výuku
 • Zajištění spolupráce a exkurzí mezi SPSČH a PřF MU
 • Spolupráce se Sekcí 1 v rámci výměnných pobytů zahraničních studentů.
 • Správa laboratoře 160.

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

 • Certifikovaný zadavatel písemné maturitní zkoušky

Publikační činnost:

 • Holubová H., Podešvová K., Matuška R.: Chemická laboratorní cvičení – Organickáchemie. SPŠCH Brno, Brno, 2014.
 • Matuška R, Kubát V.: Státní maturita z chemie – chemický úhel pohledu. Chem. Listy,2012, 106, 307-311. (IF = 0.620)
 • Kozmon S, Matuška R, Spiwok V, Koča J. Three-Dimensional Potential EnergySurface of Selected Carbohydrates' CH/π Dispersion Interactions Calculated by High-Level Quantum Mechanical Methods. Chemistry – A European Journal, 2011, 17,5680-5690. (IF = 5.476)
 • Kozmon S, Matuška R, Spiwok V, Koča J. Dispersion interactions of carbohydrateswith condensate aromatic moieties: Theoretical study on the CH–π interaction additiveproperties. Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 14215-14222. (IF =3.453)

Příspěvky na konferencích v posledních 3 letech:

 • Matuška R, Kunc J, Holánek M.: Jak zapojit studenty/ky do experimentálních aktivitna SŠ? In 3. podzimní škola učitelů chemie. Praha, 2017.
 • Matuška R., Ungerová A. Příklady praktické implementace výuky anglického aněmeckého jazyka do kurikula odborných předmětů. In Seminář k výuce odborného cizího jazyka na středních školách (MŠMT). Praha, 2017.
 • Matuška R. Motivovaný vyučující a motivované studentstvo - utopie, nebo symbióza?In Talenti – Umíme je podpořit (JCMM). Brno, 2016.
 • Matuška R, Musil V, Kunc J. Možnosti zapojení studentů do demonstračních experimentů na SŠ. In 2. Podzimní škola učitelů chemie. Kralupy nad Vltavou, 2016.
 • Matuška R, Benda M, Kunc J. Motivační experimenty pro výuku chemie. In 1:Podzimní škola učitelů chemie. Litvínov – Záluží, 2015.
 • Holzhauser P, Matuška R. Marking of the International Chemistry Olympiad Tasks. InInternational Conference on New Horizons in Education. Barcelona, 2015.

Další aktivity:

 • Člen Předsednictva Ústřední komise Chemické olympiády.
 • Člen Jihomoravské komise Chemické olympiády.
 • Organizační struktura Scientific Committee of International Chemistry Olympiad2018
 • Mentor výpravy české delegace na International Chemistry Olympiad (Baku 2015,Tbilisi 2016, Bangkok 2017).
 • Pravidelný člen okresních a krajských komisí SOČ (obory Matematika, Fyzika, Chemie, Stavebnictví a architektura, ICT, Sociologie, Pedagogika a problematikavolného času, Didaktika).
 • Hlavní vedoucí Letního chemického soustředění (SVČ Lužánky a PřF MU).
 • Přednášející na Letním odborném soustředění mladých chemiků a biologů – LOSBěstvina (fyzikální a obecná chemie, příprava studentů na IChO)
 • Příprava vyhlášky k §65 odst. (4) školského zákona – nakládání s chemickými látkami během výuky na SŠ.

Zapojení v projektech financovaných EU

Zapojení v odborných institucích:

 • Člen České společnosti chemické.