SPSCHB

Projekty

Projekty spolufinancované EU a ČR

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace se stala jedním z partnerů Jihomoravského kraje s názvem PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Podrobné informace o projektu (.DOC) 

 

 Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti

Hlavním cílem projektu Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v SPŠCH Brno. SPŠCH Brno je vysoce kvalitní vzdělávací subjekt, jehož cílem je nabízet atraktivní studijní prostředí a zajistit svým absolventům uplatnění na trhu. Realizací projektu chce žadatel modernizovat zastaralé laboratoře a vybavení a zvýšit tak konkurenceschopnost svých absolventů při navazujícím studiu či pracovním uplatnění. Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Zvýšení kvality služeb pro žáky střední školy bude v rámci projektu dosaženo prostřednictvím následujících aktivit:

  • Rekonstrukce laboratoří organické chemie, anorganické chemie, mikrobiologie, instrumentálních metod analytické chemie a zázemí laboratoří (přípravna, sklad),
  • Vybudování interaktivní jazykové učebny,
  • Pořízení moderní laboratorní techniky, přístrojů a výpočetní techniky,
  • Zajištění mobilní laboratoře pro odběry a analýzy reálných vzorků v terénu,
  • Zajištění bezbariérového přístupu objektu.

Zmíněné aktivity docílí následujících výsledků:

  • Zvýšení kvality výuky odborných předmětů a cizích jazyků,
  • Podpora integrace cizích jazyků do výuky přírodovědných předmětů,
  • Zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce a při dalším studiu na VŠ,
  • Podnícení zájmu žáků ZŠ a SŠ o studium technických a přírodovědných disciplín,

Zajištění podpory talentů z řad žáků ZŠ a SŠ

 

 

Učitelé školy nyní pracují na  projektech, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOLY NA TRHU PRÁCE

 

Ukončené projekty realizované naší školou

Aplikace koučinku na škole

Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ

Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů

Moderní trendy výuky chemie s ohledem na chemickou legislativu a evropské trendy
Pilotní část projektu byla ukončena k 31.3.2013. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu 

Implementace e-learningových technologií do výuky v chemických a biologických laboratořích
Pilotní část projektu byla ukončena k 30.6.2012. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu

Směrem k evropské úrovni
Pilotní část projektu byla ukončena k 30.6.2012. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu

Implementace e-learningových technologií do ŠVP
Projekt "Chemická legislativa a kvalita řízení škol" byl ukončen v září 2010 a nyní pokračují kurzy zajišťující následnou udržitelnost projektu.

Chemická legislativa a kvalita řízení škol
Pilotní část projektu byla ukončena k 17. 9. 2010. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu, kdy pokračují aktualizované kurzy, zabývající se danou problematikou.