SPSCHB

Projekty

Projekty spolufinancované EU a ČR

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace se stala jedním z partnerů Jihomoravského kraje s názvem PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Podrobné informace o projektu (.DOC) 

 

 

 

Projekt

INKUBÁTOR MLADÝCH VĚDCŮ - PŘÍPRAVA ŽÁKŮ PRO BUDOUCÍ VĚDECKOU DRÁHU ANEB V MLADÉ GENERACI JE BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program:Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001493

Příjemce dotace:Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Výzva: 33. výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) 

Specifický cíl: SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Celkové náklady:    29 468 999,14 Kč

Dotace:                      26 522 099,22 Kč

Stručný popis projektu

 V rámci předkládaného projektu dojde ke stavebním úpravám prostor SPŠCH Brno a k pořízení nového vybavení nejen do laboratoří, ale i pro jazykové učebny. Rekonstruované prostory budou využívány všemi žáky školy ve všech ročnících, tj. žáky oborů: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 29-42-M/01 Analýza potravin, a 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum.

Doba realizace projektu je do 14. 1. 2019.

 

Učitelé školy nyní pracují na  projektech, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOLY NA TRHU PRÁCE

 

Ukončené projekty realizované naší školou

Aplikace koučinku na škole

Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ

Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů

Moderní trendy výuky chemie s ohledem na chemickou legislativu a evropské trendy
Pilotní část projektu byla ukončena k 31.3.2013. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu 

Implementace e-learningových technologií do výuky v chemických a biologických laboratořích
Pilotní část projektu byla ukončena k 30.6.2012. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu

Směrem k evropské úrovni
Pilotní část projektu byla ukončena k 30.6.2012. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu

Implementace e-learningových technologií do ŠVP
Projekt "Chemická legislativa a kvalita řízení škol" byl ukončen v září 2010 a nyní pokračují kurzy zajišťující následnou udržitelnost projektu.

Chemická legislativa a kvalita řízení škol
Pilotní část projektu byla ukončena k 17. 9. 2010. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu, kdy pokračují aktualizované kurzy, zabývající se danou problematikou.