SPSCHB

Maturita

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Pravidla k psaní dlouhodobých maturitních prací .PDF
Harmonogram prací SOČ .PDF
 Pravidla tvorby prezentací .PDF
 Maturitní kalendář .PDF
 Anglický jazyk .PDF
 Anglický jazyk - profilová část .PDF
 Český jazyk a literatura .PDF
 Německý jazyk .PDF
 Německý jazyk - profilová část .PDF
Propozice praktické maturitní zkoušky . PDF
Studijní materiály pro studenty k praktické maturitní zkoušce z chemie . PDF

Maturitní okruhy

Analytická chemie Stáhnout .DOC
Analýzy a mikrobiologie potravin Stáhnout .DOC
Biologie 4.A, 4.B, 4.C, 4.D .DOC
Člověk a prostředí 4.C .DOC
Fyzika Stáhnout .DOC
Fyzikální chemie 4.A.DOC
Hygiena a technologie potravin 4.B .DOC
Chemie 4.A, 4.B, 4.C, 4.D .DOC
Chemická technologie Stáhnout 4,D .DOC
Technologické procesy Stáhnout .DOC
Matematika Stáhnout .DOC
Zeměpis 4.C .PDF
Praktická maturitní zkouška z chemie 4.A, 4.B, 4.D.DOC