SPSCHB

Úvodní novinky

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme vás srdečně na  návštěvu Dne otevřených dveří, který proběhne  online v úterý 15. listopadu 2022 od 16:30 do 18:00.  

 

Co vás bude čekat?  

  • 3 chatovací místnosti s vedením školy, vyučujícími i žáky a žákyněmi školy.   
  • Informace o studiu, přijímacím řízení, studijních oborech, odborném i všeobecném vzdělávání i dalších aktivitách školy.   
  • Ochotní vyučující i žáci a žákyně, kteří budou odpovídat na dotazy týkající se školy.  

 

Jak se připojím?  

  • V úterý 15. listopadu 2022 se na vás budeme těšit mezi 16:30 a 18:00. 
  • K připojení není třeba nic jiného než běžný internetový prohlížeč na PC nebo mobilní telefon s aplikací MS Teams.   
  • Spojit se s námi můžete na níže uvedených odkazech podle toho, co vás zajímá (můžete samozřejmě navštívit více místností).   
  • Při spojení využívejte přednostně webovou aplikaci Teams, je spolehlivější než přihlašování přes účty z Vaší školy.   
  • Pokládat dotazy a komunikovat s námi můžete jak prostřednictvím kamery a mikrofonu, tak prostřednictvím chatu.  

 

 

Informace o studiu a přijímacím řízení 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWEzY2NiZGYtOTY4Yy00ZjU2LWE5OTEtMGQxOWE3NGZiZmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22cc596648-4ef4-4d6c-b4c9-38696660702f%22%7d 

 

Informace o výuce, školních a mimoškolních aktivitách 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM0NTBjZTgtZjNiNC00ODgzLTkzZWMtNTcwOWQ4Y2ZmZWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22cc596648-4ef4-4d6c-b4c9-38696660702f%22%7d 

 

Informace od studentů/ek pro budoucí studenty/ky 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU0ZDcxYjEtMjJjMS00ZmI3LWI0YzgtMTVmOWE3NDUwMzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f994c9f3-efa3-4e9d-8d95-b1b3780944d0%22%2c%22Oid%22%3a%22cc596648-4ef4-4d6c-b4c9-38696660702f%22%7d

Zpět