SPSCHB

Hrajeme si na chemické

PŘÍRODOVĚDNÝ Kroužek pro žáky ZŠ

„HRAJEME SI NA CHEMICKÉ“

 

Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ pořádáme ve školním roce 2021/2022 přírodovědný kroužek s názvem „Hrajeme si na chemické“. Kroužek obsahuje praktické úlohy z chemie, fyziky, biologie, IKT a mikrobiologie.

Žáci si zábavnou, ale i naučnou formou vyzkouší jednoduché pokusy, naučí se pracovat s chemickým sklem, ověří si chemické, fyzikální a biologické podstaty různých jevů, budou dělat jednoduché analýzy potravinářských vzorků atd.

Kroužek bude nabízen od ledna do dubna 2022 v laboratořích naší školy, vždy v úterý od 15:30 do 17:45 hod. Konkrétní termíny budou: CHE: 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2, BIO a FYZ: 22. 2., 1. 3., 15. 3., 22. 3., IKT a MBI: 29.3., 5. 4. 2022.

Jednotlivé lekce budou v rozsahu 3 vyučovacích hodin, a to 4 x lekce z chemie, 2x lekce z biologie, 2 x z fyziky, 1x z IKT a 1 x z mikrobiologie.

 

Kroužek je pro žáky ZŠ zdarma (hrazeno z projektu iKAP JMK II). Maximální kapacita kroužku je 15 žáků. O přijmutí do kroužku rozhoduje pořadí přihlášení.

Přihlášky do kroužku zasílejte do 30. 11. 2021 na e-mail skola@spschbr.cz nebo na sekretariát školy: Vranovská 65, Brno, 614 00, tel: 545 544 411

Na první cvičení si žáci přinesou bílý plášť (ochranný oděv), přezůvky, psací potřeby, zápalky, lžičku z umělé hmoty, kousek hadříku a sešit.

Podrobné informace a přihláška (.PDF)