SPSCHB

Ocenění

České hlavičky 2015

2. místo v kategorii „GENUS „Člověk a svět kolem něj“

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující, nebo chránící životní prostředí.

České hlavičky 2015

Zpět