SPSCHB

Ze školy

27.04.2021 | Mimořádné opatření pro přijímací zkoušky na střední školy (SŠ)

Mimořádné opatření pro přijímací zkoušky na střední školy (SŠ)

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

·         Negativní test, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech

·         Žádné příznaky onemocnění COVID-19

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání na SŠ má povinnost umožnit základní škola (ZŠ), na které se vzdělávají. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Prosíme uchazeče, aby si příslušný doklad připravili a předložili před vstupem do budovy školy. Vstup do budovy bude umožněn ve dnech konání zkoušek (3.5.2021 a 4.5.2021) vždy od 8.00.

Více informací a podrobností na:

https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-mz-zz-abs-2021-final.pdf

Zpět