SPSCHB

Ze školy

24.03.2020 | Koronavirus - opatření

Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR10676/2020-1/MIN/KAN je zakázána s účinností od 11.3.2020 osobní přítomnost žáků ve škole.

Úřední hodiny pro styk s veřejností:

Po, St    8,00 – 11,00

    

V rámci přijímacího řízení jsou všechny přihlášky ke studiu zaevidovány. Stávající termíny přijímacích zkoušek zatím nebyly změněny. Čekáme na aktuální pokyny centrálních orgánů, jakmile budeme znát přesné informace, budeme neprodleně informovat zákonné zástupce žáků.

Účastníkům přípravných kurzů budou v rámci možností nabídnuty náhradní termíny anebo vráceny peníze.

 

V RÁMCI OPATŘENÍ Z DŮVODU OMEZENÍ KORONAVIROVÉ NÁKAZY SE RUŠÍ PŮVODNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. ŠKOLA SE ŘÍDÍ POKYNY MŠMT ČR. ZÁJEMCI O STUDIUM BUDOU O TERMÍNECH A PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VČAS INFORMOVÁNI.

Zpět