SPSCHB

Úvodní novinky

Přírodovědné motivující centrum

Jak nadchnout mladé lidi a naše žáky pro přírodní vědy. Zkuste navštívit naše přírodovědné motivující centrum a seznamte se zábavnou a poučnou formou s různými technickými zařízeními, jako jsou např. jaderná elektrárna, čistírna odpadních vod, spalovna odpadů aj. Zahrajte si na operátory těchto zařízení, postavte si svůj energeticky úsporný dům, pochopte princip fotosyntézy, tedy základ života na naší Zemi, zahrajte si na závodníky aut na solární pohon, udělejte si analýzu vody, kterou pijete apod. Pokud vás zaujaly tyto možnosti, seznamte se podrobněji s našim přírodovědným motivujícím centrem.

Podrobné informace naleznete zde.

Zpět