SPSCHB

Projekty spolufinancované EU a ČR

Projekty spolufinancované EU a ČR

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace se stala jedním z partnerů Jihomoravského kraje s názvem PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Podrobné informace o projektu (.DOC) 

 

Učitelé školy nyní pracují na  projektech, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOLY NA TRHU PRÁCE

 

Ukončené projekty realizované naší školou

Aplikace koučinku na škole

Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ

Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů

Moderní trendy výuky chemie s ohledem na chemickou legislativu a evropské trendy
Pilotní část projektu byla ukončena k 31.3.2013. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu 

Implementace e-learningových technologií do výuky v chemických a biologických laboratořích
Pilotní část projektu byla ukončena k 30.6.2012. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu

Směrem k evropské úrovni
Pilotní část projektu byla ukončena k 30.6.2012. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu

Implementace e-learningových technologií do ŠVP
Projekt "Chemická legislativa a kvalita řízení škol" byl ukončen v září 2010 a nyní pokračují kurzy zajišťující následnou udržitelnost projektu.

Chemická legislativa a kvalita řízení škol
Pilotní část projektu byla ukončena k 17. 9. 2010. Nyní se nacházíme v etapě udržitelnosti projektu, kdy pokračují aktualizované kurzy, zabývající se danou problematikou.