SPSCHB

Vladimír Vrbas

Mgr. Vladimír Vrbas

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, studijní obor: Matematika
 • Doplňující pedagogické studium na VUT v Brně

Další významná osvědčení:

 • ECDL (European computer driving licence)
 • Osvědčení o odborné způsobilosti: „Instruktor školní vodní turistiky“
 • Osvědčení o odborné způsobilosti: „Instruktor školní cykloturistiky“

Aprobace:

 • matematika

Vyučované předměty:

 • matematika
 • informační a komunikační technologie
 • seminář z matematiky

Aktivity v rámci školy:

- třídní učitel
- přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd ZŠ (MAT)
- organizace Matematické olympiády, Matematického klokana
- garant akce DPV v ZOO Brno
- prezentační akce školy (Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání v Brně)
- správce laboratoře č. 354 a učebny 401

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

 • certifikovaný zadavatel MZ
 • certifikovaný zadavatel pro žáky s PUP MZ

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Aplikace koučinku na škole
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony) (tvůrcešablon do předmětu MAT)