SPSCHB

Tomáš Buriánek

Ing. Tomáš Buriánek


Vzdělání:

 • Chemická fakulta VUT v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Doplňující pedagogické studium na Fakultě stavební VUT v Brně
 • Osvědčení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin 3. stupně

Další významná osvědčení:

 • Zdravotník zotavovacích akcí (neomezená platnost)
 • Osvědčení „Koučink ve výchově a vzdělávání“Osvědčení o absolvování kurzu „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“

Aprobace:

 • chemie, ochrana životního prostředí

Vyučované předměty:

 • analytická chemie  
 • ochrana životního prostředí  
 • člověk a prostředí  
 • analýza potravin  
 • metody analýzy potravin  
 • monitorování životního prostředí  
 • toxikologie  
 • chemie

Aktivity v rámci školy:

 • vedoucí sekce 1  koordinátor EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)  
 • třídní učitel 3.B  
 • garant soutěže pro žáky 9. Tříd ZŠ „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“  
 • zahraniční spolupráce s Institutem Dr. Flada ve Stuttgartu  
 • lektor školení pro získání odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin  
 • spolugarant SOČ a odborné vedení prací SOČ  garant předmětu (AMP, MAP, CPR, OZP, TOX)  
 • správce laboratoře č. 4 (uč. 101) a učebny 456  pokusy pro MŠ  
 • garant Kreditního systému žáků  
 • garant projektů v rámci průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ realizovaných pod záštitou předmětu OŽP

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • certifikovaný zadavatel MZ
 • pravidelně místopředseda MZ

Publikační činnost:

 • Buriánek, T. Člověk a životní prostředí. SPŠCH, Brno 2004 a 2014
 • Buriánek, T., Hamerský, S.: Analýza potravin, SPŠCH, Brno 2006 
 • Buriánek, T. Metody analýzy potravin. SPŠCH, Brno 2008 a 2015
 • Ttvůrce e-learningových textů vytvářených v rámci projektů podpořených EU do OŽP, ANC, MŽP a MAP

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Projekt „Moderní trendy rozvoje chemie s ohledem na chemickou legislativu a evropské trendy“ (tvůrce workshopů pro učitele ZŠ)
 • Aplikace koučinku na škole (absolvent kurzu koučování)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do ŠVP“ (tvůrce textů a lektor)
 • Projekt  „Implementace  e-learningových  technologií  do  výuky  v chemických  a biologických laboratořích“ (tvůrce textů)
 • Projekt „Směrem k evropské úrovni“ (tvůrce textů do OŽP)
 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů“ (tvůrce textů do MŽP)
 • Projekt „Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na základních školách“ (metodik, lektor a tvůrce textů pro žáky ZŠ)
 • „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ (spolupráce s VŠ)
 • Projekt „Propagujeme a popularizujeme výsledky výzkumu a vývoje (VaV)& badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky“
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony) (tvůrcešablon do předmětu OŽP a ANP)
 • Projekt TraWi - Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech“ (tvůrce vzdělávacích jednotek)
 • Projekt ROP SPŠCH Brno, Vranovská 65 přístavba „motivujícího centra pro přírodovědnou oblast“ (garant tvorby modelů)
 • Projekt „Inkubátor mladých vědců – příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti“ (zajištění inovace laboratoře č. 4 pro Metody analýzy potravin)
 • Projekt „Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce“ tzv.šablony 2
 • Projekt KAP: „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické ačtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“
 • Projekt „Světová škola“ – lektor pro seniory


Zapojení v odborných institucích:

 • konzultant Svazu chemického průmyslu v rámci Sektorové dohody pro chemii