SPSCHB

Roman Guráň

Ing. Roman Guráň

Vzdělání:

 • Vysoká škola zemědělská v Brně
 • Doplňující pedagogické studium v Centru vzdělávání a poradenství VUT v Brně

Další významná osvědčení:

 • Správa linuxového serveru (Samba server)
 • ICT K správce lokálního provozu IKI
 • Osvědčení o absolvování kurzu „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“
 • Osvědčení o úspěšném absolvování testovacího programu v rámci projektu Leonardoda Vinci „ECTS for Chemical Worker“
 • Instruktor vodní turistiky
 • Instruktor cykloturistikyAprobace: chemie

Vyučované předměty:

 • IKT

Aktivity v rámci školy:

 • garant předmětu IKT
 • správce laboratoře IKT (uč. 301)
 • autor a programátor Kreditního systému žáků
 • správce e-learingových portálů školy
 • správce systému bakaláři
 • spolupráce na administraci serverů školyAktivity v oblasti maturitní zkoušky
 • správce DDT (digitálního datového terminálu pro digitalizaci výsledků maturitníchzkoušek)

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Projekt „Moderní trendy rozvoje chemie s ohledem na chemickou legislativu aevropské trendy“ (tvůrce informačního webu projektu)
 • Aplikace koučinku na škole (publikování výukových videí na e-learningovém portálu)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do ŠVP“ (tvůrce informačníhowebu a správce e-learningového portálu)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do výuky v chemických abiologických laboratořích“ (správce e-learningového portálu a tvůrce informačníhowebu)
 • Projekt „Směrem k evropské úrovni“ (správce e-learningového portálu a tvůrceinformačního webu)
 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“ (správce e-learningového portálu a tvůrce informačníhowebu)
 • Projekt „Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výukychemie na základních školách“ (autor výukových videí, DVD a informačního webuprojektu)
 • „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách vJihomoravském kraji“ (autor informačního webu projektu)
 • Projekt „Propagujeme a popularizujeme výsledky výzkumu a vývoje (VaV)& badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky“(autorinformačního webu projektu)

Další významné aktivity:

 • prezentace a propagace školy na ZŠ
 • člen týmu projektu KAP v oblasti IKT