SPSCHB

Renata Solnická

Ing. Renata Solnická

Vzdělání:

 • Strojní fakulta VUT v Brně, obor: Automatizované systémy řízení
 • Doplňující pedagogické studium na Fakultě strojní VUT v Brně, Katedra pedagogiky ahumanitních věd
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Anglický jazyk – učitelství pro základní školy
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Doplňující didaktické studium anglického jazyka
 • Státní jazyková škola v Brně, všeobecná státní jazyková zkouška z jazyka anglického, úroveň C1

Aprobace:

 • anglický jazyk

Vyučovaný předmět:

 • anglický jazyk

Zapojení v projektech:

 • „EU peníze středním školám“ – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony)
 • „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů“

Další aktivity v rámci školy:

 • certifikovaný zadavatel a hodnotitel MZ
 • organizátor Debatní ligy na škole