SPSCHB

Olga Strouhalová

Mgr. Olga Strouhalová

Vzdělání:

 • Fakulta chemicko - technologická – UPa, obor: Klinická biologie a chemie
 • Fakulta chemicko - technologická – UPa, obor: Analýza biologických materiálů
 • Doplňující pedagogické studium na Fakultě chemicko – technologické - UPa
 • Osvědčení o absolvování studia, obor: Aplikovaná medicína pro inženýrské studium

Další významná osvědčení:

 • Osvědčení o absolvování kurzu „SOČ pro pedagogické pracovníky “
 • Osvědčení o absolvování „Enviromentálního kurzu“

Aprobace:

 • chemie, biologie

Vyučované předměty:

 • analytická chemie
 • chemická laboratorní cvičení
 • biologie

Aktivity v rámci školy:

 • třídní učitel
 • správce učebny 403
 • vedení biologické olympiády

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • certifikovaný zadavatel MZ