SPSCHB

Miroslav Vymazal

Mgr. Miroslav Vymazal

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta UJEP (MU) v Brně

Další významná osvědčení:

 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Instruktor školního snowboardingu

Aprobace:

 • tělesná výchova, biologie

Vyučované předměty:

 • Tělesná výchova
 • Biologie

Aktivity v rámci školy:

 • příprava a realizace sportovního pobytu v přírodě
 • Rada školy - člen
 • Správce laboratoře kabinetu TEV a nářaďovny TEV

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • certifikovaný zadavatel

Publikační činnost:

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů“ (tvůrce textů do MŽP)