SPSCHB

Milena Kubátová

Mgr. BcA. Milena Kubátová, Ph.D.

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta MU v Brně, obor: Německá literatura (doktorské studium)
 • Filozofická fakulta MU v Brně, obor: Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ,současně i obor: Německý jazyk a literatura (magisterské studium)
 • Filozofická fakulta MU v Brně, obor: Baltistika – Německý jazyk a literatura(bakalářské studium)
 • Divadelní fakulta JAMU v Brně, obor: Dramatická výchova (bakalářské studium)

Zahraniční studijní pobyty:

 • Goethe Universität, Frankfurt am Main, Německo (stáž DAAD)
 • Vilniaus Universitetas, Vilnius, Litva (stáž MŠMT)
 • Hochschule Zittau, Zittau, Německo (stáž Erasmus)

Aprobace:

 • německý jazyk, dramatická výchova

Vyučované předměty:

 • německý jazyk
 • seminář z německého jazyka

Aktivity v rámci školy:

 • garant předmětu NEJ
 • správce „Německé knihovny“
 • koordinátor zahraniční spolupráce (Institut Dr. Flada ve Stuttgartu, SBG Dresden)

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

 • certifikovaný zadavatel MZ

Publikační činnost:

 • Kubátová, M.: Wir werden uns wiederfinden – didaktische Anregungen zur kreativenBehandlung des Themas Vertreibung. In: Brünner Hefte zu Deutsch alsFremdsprache. Jahrgang 7, Nummer 1/2, Brno, 2014 s. 16-27. ISSN 1803-4411
 • Kubátová, M.: Mit Theater (Deutsch)kenntnisse erweitern. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 225-229, 5 s.ISSN 1803-7380.
 • Kubátová, M.: Od Bauera po Brechta aneb V Barce opět zazněla němčina. Amatérskáscéna : dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu, Praha:Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2014, roč. 60., č. 3, s. 48-51.ISSN 0002-6786.
 • Kubátová, M.: Brno - maraton divadelních představení v němčině. Amatérská scéna :dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu, Praha:Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2013, roč. 59., č. 3, s. 16-17.ISSN 0002-6786.

Zapojení v odborných institucích:

 • Spolek pro podporu partnerství Brno-Stuttgart (místopředseda rady)
 • členka SGUNu (Spolek germanistů a učitelů němčiny)
 • místopředsedkyně spolku Gruppe07, o.s.

Další významné aktivity:

 • výuka na Ústavu germanistiky FF MU (externí spolupráce)
 • organizátorka mezinárodního studentského divadelního festivalu „DrehbühneBrno“
 • lektorka semináře „Divadelní prvky jako podpora výuky NJ“ (externí spolupráce sKlett nakladatelstvím)