SPSCHB

Marcela Helešicová

PROFIL UČITELE

 

PhDr. Mgr. Marcela Helešicová

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita Brno
 • magisterské studium oboru učitelství chemie – biologie, státní rigorózní zkouška v oboru učitelství biologie 

 

Další významná osvědčení:

 • Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých (Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc)
 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity Brno)
 • Toxikologický kurz (Fakulta chemická VUT Brno)
 • Otevřená věda pro pedagogické pracovníky – 3x kurz biologie (pod záštitou Akademie věd ČR)
 • Školní maturitní komisař
 • Aplikace koučinku ve škole
 • Zvládnutí stresu a stresových situací
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole
 • Instruktor lyžování

Vyučuji předmětům:

 • biochemie
 • chemie
 • chemická laboratorní cvičení, praktická chemická cvičení
 • biologie
 • seminář z biologie
 • chemie léčiv

Aktivity v rámci školy:

 • garant oboru Přírodovědné lyceum
 • tvorba a úprava ŠVP oboru Přírodovědné lyceum
 • garant předmětů biologie, seminář z biologie, biochemie
 • správce laboratoře biologie a kmenové učebny 204
 • třídní učitelka
 • vedení dlouhodobých maturitních prací
 • vedení prací SOČ 
 • vedení projektových prací v oblasti problematiky životního prostředí
 • tvorba zadání KORCHEMu
 • vedení kroužku biologie pro ZŠ
 • tvorba edukačních materiálů v rámci projektové i mimoprojektové výuky
 • člen realizačního týmu soutěže Mladý chemik
 • instruktor lyžování – účast na LVVZ
 • organizace Ekopobytu
 • pořádání exkurzí s biologickou tematikou pro žáky 
 • zadavatel jednotných přijímacích zkoušek
 • tvorba srovnávacích testů z biochemie
 • každoročně garant jednoho termínu dnů otevřených dveří
 • účast na veletrzích vzdělávání a prezentačních akcích SPŠCH

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 •      certifikovaný zadavatel MZ včetně PUP
 •      certifikovaný školní maturitní komisař
 •      předsedkyně maturitní komise mimo SPŠCH 

 

Publikační činnost:

 • edukační e-learningové materiály do biologie a biochemie vytvářené v rámci projektů podpořených EU 
 • Helešicová, M., Kozáčková, H.: Farmakochemický slovník. Přehled biologických pojmů. Brno: SPŠCH, 2001
 • Helešicová, M.: Základy obecné biologie. Brno: SPŠCH, 2014
 • Helešicová, M, Hospodková, J..: Sborník inovovaných návodů a metodiky pro praktickou výuku biologie. Brno: SPŠCH, 2015
 • kolektiv autorů: Základy bezpečné práce v chemických a biologických laboratořích. Brno, SPŠCH, 2012
 • kolektiv autorů: Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický. Brno: SPŠCH, 2015 

 

Ocenění:

 • Ocenění nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za vedení odborné práce studenta Matěje Sklenáře v oblasti využití nanotechnologií ve zdravotnictví (vítěz celostátního kola SOČ)

Zapojení v projektech:

 • Aplikace koučinku na škole
 • Implementace e-learningových technologií do ŠVP 
 • Implementace e-learningových technologií do výuky v chemických a biologických laboratořích 
 • Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů
 • Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na základních školách 
 • Polygram