SPSCHB

Marcela Hallová

Ing. Marcela Hallová

Vzdělání:

 • Stavební fakulta VUT v Brně
 • Doplňující pedagogické studium na Fakultě stavební VUT v Brně
 • Program celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Další významná osvědčení:

 • Osvědčení o absolvování programu Koučink ve výchově a vzdělávání
 • Osvědčení o absolvování kurzu „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“
 • Absolvent kurzu na Edinburg School of English
 • Zdravotník zotavovacích akcí

Aprobace: ekonomika, technická příprava

Vyučované předměty:

 • ekonomika
 • technická příprava

Aktivity v rámci školy:

 • zástupce vedoucího sekce 2
 • výchovná poradkyně
 • garant předmětu ekonomika

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • certifikovaný zadavatel MZ zadavatel pro žáky s PUP MZ

Publikační činnost:

 • Hallová M., Chemický anglicko-český slovník


Zapojení v projektech:

 • Aplikace koučinku na škole (absolvent kurzu koučování)
 • Školní akční plán rozvoje vzdělávání