SPSCHB

Lucia Kutnohorská

Mgr. Lucia Kutnohorská

Vzdělání:

  • Pedagogická fakulta MU v Brně – Specializace v pedagogice
  • studijní obor: Učitelství cizích jazyků pro střední školy

Aprobace:

  • německý jazyk

Vyučovaný předmět:

  • německý jazyk

Zapojení v projektech:

  • „Aplikace koučinku na škole“
  • „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědnýchpředmětů“
  • „EU peníze středním školám“ – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony)
  • „Směrem k evropské úrovni“

Další aktivity v rámci školy:

  • certifikovaný zadavatel a hodnotitel MZ
  • příprava studentů k jazykovým zkouškám