SPSCHB

Kamil Obořil

Mgr. Kamil Obořil

Vzdělání:

 • Přírodovědecká fakulta MUNI, obor: Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy

Další významná osvědčení:

 • Fyzika: Didaktika fyzikální i obecná
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole a třídě
 • Fyzika: Fyzika a lidské tělo
 • Odborné jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků v angličtině
 • Fond kulturních a sociálních potřebKoučink ve výchově a vzdělávání
 • Matematika: Jak motivovat žáky SŠ ke studiu na VŠ technického směru
 • Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých
 • Využití software Mathematica na střední škole
 • Základní kurz pro instruktory školní cykloturistiky
 • Základní kurz pro instruktory školní vodní turistiky
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Bronzová medaile dárce krve
 • Funkce hlavního vedoucího dětského tábora

Aprobace:

 • matematika, fyzika

Vyučované předměty:

 • matematika
 • fyzika
 • technická příprava
 • seminář z matematiky
 • seminář z fyziky

Aktivity v rámci školy:

 • garant předmětu fyzika
 • garant soutěže piškvorky, matematická internetová olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda
 • odborné vedení prací SOČ
 • garant předmětu (FYZ, SEF)
 • správce laboratoře č. 11 (uč. 352) a kabinetu 351
 • kroužky pro ZŠ
 • zajištění laboratoře fyziky pro DOD, návštěvy ZŠ, workshopy atd.

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

 • certifikovaný zadavatel MZ
 • jedenkrát místopředseda MZ

Publikační činnost:

 • Sedláková, Votroubek, Obořil, Lach: Laboratorní cvičení z fyziky a technické přípravy

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Aplikace koučinku na škole (absolvent kurzu koučování)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do ŠVP“ (garant ICT, tvůrce textůa lektor)
 • Projekt „Směrem k evropské úrovni“ (tvůrce textů do FYZ)
 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“ (tvůrce textů do FYZ)
 • „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách vJihomoravském kraji“ (spolupráce s VŠ)
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony) (tvůrcešablon do předmětu MAT)
 • Projekt „Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů školy na trhu práce“ tzv.šablony 2

Další významné aktivity:

 • táborový vedoucí