SPSCHB

Josef Kolář

Mgr. Josef Kolář

Vzdělání:

 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor filosofie – historie
 • studium k učitelské způsobilosti předmětů dějepis a občanský základ, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Státní jazyková škola v Brně, státní jazyková zkouška z jazyka německého, úroveň B1

Aprobace:

 • dějepis
 • občanský základ
 • ekonomika

Vyučované předměty:

 • dějepis
 • občanský základ
 • ekonomika

Zapojení v projektech:

 • projekt „ Aplikace koučinku na škole“ – člen realizačního týmu, absolvent kurzukoučování
 • projekt „Světová škola“ – hlavní koordinátor

Další aktivity v rámci školy:

 • metodik prevence sociálně patologických jevů
 • certifikovaný zadavatel MZ